Dinsdag 07-02-2017 heeft de ledenvergadering plaats gevonden.
Er is een nieuwe penningmeester gekozen (deze was op vakantie).
Diverse mensen werden gehuldigd.

Wim Kanselaar ontvangt bloemen van de Voorzitter

Wim Kanselaar heeft zijn functie als penningmeester neergelegd, Willy Berends wordt
nu de opvolger van Wim, Wim zal Willy voorlopig nog ondersteuning geven.
Wij wensen Willy veel succes met zijn nieuwe functie.

Berend Sleijster kreeg de titel vrijwilliger van 2016
Berend kreeg een eigen parkeerplaats toegewezen voor zijn scooter.


Wil Versteeg stopt om gezondheidsreden als kantine juf.
Wil werd van harte bedankt voor haar verleende diensten.


Onze snertkok Gerard Dunnink.
Gerard en zijn vrouw Inneke kregen een presentje, zij verzorgden de snert
op het snerttoernooi.